Yr.noYoutube

Utstyrstips

     

For at dagane ute skal bli vellykka er det viktig med gode kler slik at me ikkje blir våte eller frys. Dersom ein ikkje er kledd rett i høve til vêrtilhøva kan gleda ved å vera ute bli liten, anten om ein er for kald eller varm.

 

Kler beskyttar for varmetap frå kroppen. Meir enn 50% av denne varmen forsvinn ut gjennom hovudet – hovudet fungerer med andre ord som ein «skorstein». Det betyr at dersom du frys på beina, vil det hjelpe å ta på seg hue! Størst varmetap elles har du frå hals, hender / handledd, føtte / anklar og skrittet. Vatn leiar varme tre gongar lettare enn luft. Det er derfor viktig at ein prøver å ikkje verta våt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Tips for å bevare gleda ved å vera ute:
 
Tursekk

 

I sekkane til dei vaksne