Yr.noYoutube

HISTORIKK

 

 

I 2004 starta eventyret om Villvettene friluftsbarnehage - då opna me ein barnehage på Hystad. Målet var å starte ein friluftsbarnehage der fokuset var å nytte
natur og friluftsliv i det pedagogiske arbeidet.

 

I 2007 utvida me barnehagen med å opne ei ny avdeling på Rommetveit.

 

Gode dagar med masse opplevingar, nye erfaringar og kunnskap. Men i 2016 måtte me legge ned avdelinga på Hystad og frå 1.august 2016 vil Villvettene bare ha barnehage på Rommetveit.

 

 

 

 

 

VAKSNE

Kari Aas

Dagleg leiar / medeigar

kari[A]villvettene.no 

 

 

 

 

 

Hilde F. Sjøvold

Pedagogisk leiar

 

hilde[A]villvettene.no

 

 

 

Tove C. Aa. Lindahl

Fagarbeidar / medeigar

 

tove[A]villvettene.no

 

 

 

 

Karianne Hjelmeland

Barnehagelærar

 

 karianne[A]villvettene.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGANE VÅRE

 

Me har base midt i skulehagen til HSH. Her held me til i Thu-huset og har kanskje verdas flottaste nærmiljø – sjø/strand, skog, gardar, skulehage, gymsal, bibliotek og ein spanande leirplass med alt det utstyret ein treng for gode dagar ute.

 

 

 

Me har ein tydleg grunnmur som ligg støtt og som me er opptatt av å halde ved like. Ein av grunnsteinane er at naturen er vår pedagogiske læringsarena - derfor tilbring me heile dagen ute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleire gongar i veka er me på ein av leirplassen våre (me har to...) Andre gongar så finn me oss ein skog i nærleiken som vert utforska og leika i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me likar oss godt både på sjøen og ved sjøen og innimellom så nyttar me oss av bussen som fraktar oss til andre stader i distriktet som me ønskjer å besøke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me likar oss også på fjellet, anten bare for å leika eller for å bryna seg på ein fjelltopp. Vegen er målet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Å bare VERA her og no..."