Yr.noYoutube

 

 

Heldige gutar som fekk vere med på sildefiske - og fangst vart det. Mange sild, ein torsk, ei flyndre og ein krabbe vart dratt opp i garna. Silda vart brukt til å lage lubbesild.

Den heng no til tørk under taket og når gjøken galer er den ferdigtørka. Blir spennande å smake 🫣