Yr.noYoutube

 

I nærområdet vårt har studentane satt ut nokre minkefeller og det er spennande å sjekke om det er nokre mink som har gått i fella. Som åte har me brukt fiskeslo etter at me laga lubbesild (noko må me jo bruke det til...).

 

Minken vil me ikkje ha i norsk natur - den er ein framandart. Framande artar vert rekna som ein av dei største truslane mot naturmangfaldet både i Noreg og i resten av verda.

 

Men kva gjer me om det går ein mink i fella?  Den tid den sorg...