Yr.noYoutube

Når ein har køyrt

 

 

Når ein har køyrt akebakken ned ganske mange gongar, då treng me litt meir utfordringar.

Kanskje lage eit hopp?  Som sagt som gjort, hopp vart det.  Gøy!!!