Yr.noYoutube

 

Me les ikkje bare eventyr - me lagar våre eigne også - og dramatiserer/leikar eventyr. Me har lært dei magiske orda; "Det var ein gong" og "Snipp snapp snute..." 

Her er det mykje læring, undring, utfordring, meistring og lått og løye. Me må samarbeide, fantasere, stå framfor dei andre og framføre/dramatisere, lære nye ord og omgrep, attfortelje, dikte, fabulere.

Og ikkje minst - glede oss over dei andre sin prestasjon (eventyr, framføring).

Dette styrkjer fellesskapskjensla og inkludering i fellesskapet.