Yr.noYoutube

 

Det er ikkje bare "leik og moro" i ein villvette-kvardag - det må også jobbast.

Oppvask, lage tennbrikettar, lage turstavar, plukke nøtter og kongler, henge opp ein ny ekornmatar, hugge ved, halde leirplassen vår ryddig eller fjerne eit rotvelta tre i hagen.

Oppgåvene er mange, men når me samarbeider går det lett... 😉