Yr.noYoutube

 

Hest er best seies det, men det er også mykje arbeid. Heldige førskulegruppa fekk vere med studenten vår for å helsa på hesten hennar. Der blei me raskt sett i arbeid. Greiing av pels, mating av høy og kosting av møkk. Mykje jobb men veldig gøy!