Yr.noYoutube

 I Friluftslivets veke 2. – 10
. september 2023 vert norsk natur og friluftsliv feira gjennom ei heil veke. Målet er å få fleire ut og oppleve natur og friluftsliv, ha det gøy og skape flest mogeleg gode minner! Det er Norsk Friluftsliv og dej norske friluftslivsorganisasjonane som står bak. 

 

 Sjølvsagt vil me også markere denne veka med fleire spennande og kjekke aktivitetar (sjølv om me gjer det heile året...).

Me starta veka med elvevandring - kjekt. Dette vil me nok gjere fleire gongar - då med våtdrakt og redningsvest i ei meir utfordrande elv 💪