Yr.noYoutube

INGEN SOM DU   (I. Bratland)

 

Sjå deg for
Kring dine føter
Ville vekster av mange slag
Dei lever i lag
Og her har dei røter
Så sjå, du høyrer med!

Refr:
For du har både:
Vett nok,
Mot nok og ro nok.
Og du er både bra nok,
Sterk nok og god nok
Du er den blomen du skulle vera
Kom med dine draumar, kom med di tru
For ingen er som du.


Lyng og lauv

Lyser i mot meg

Gjev meg glede og tenner tru

Det same gjer du

Så skund deg og rot deg

Og sjå, du høyrer med!

Refr:

 

Eg kan sjå deg
Som en ven i verden
Som ein eg treng her
På denne lange ferden
For eg har sove i vakker seng
Blant ville vekster i blomeeng

Refr: