Yr.noYoutube
Å DU SOM METTER LITEN FUGL

 

Å, du som metter liten fugl
velsign vår mat, å Gud.
Amen

 

 

 

 

 

 
JORDA NÆRER LITE FRØ

(mel: Kua mi jeg takker deg)

 

 

Jorda nærer lite frø,
sola modner - korn gir brød.
Kjærer sol og kjære jord,
Takk for maten på vårt bord!

 

 

DA VA` MAT PÅ BORDET

 

Da va` mat på bordet (i gryto, sekken, boksen...) då me kom,
bom bom.


Da va` mat på bordet då me kom,
Bom bom.

 

Då me gjekk - bom bom va da tomt - bom bom.

 

Da va` mat på bordet då me kom,
Bom bom.