Yr.noYoutube

Førskulegruppa har vore heldige å få vera med på eit teikneprosjekt ved HVL (i samband med ei masteroppgåve).

 

Resultatet vert ei utstilling på høgskulen i byrjinga av juni - den gler me oss til å sjå!