Yr.noYoutube

Dei eldste har hatt nokre spennande dagar - skarvejakt den eine dagen og gardsarbeid den neste,