Yr.noYoutube

Mange song- og forteljarglade born i Villvettene. Mykje god øving å stå framfor eit publikum - men også å vera ein god publikumar.


ar...