Yr.noYoutube

Vår er ei typisk sirkustid...

 

Me har no gjennomført sirkus orienteringsløypa, for å bli god til det komande sirkuset vårt! Øving gjer meister, heiter det! Me fekk prøvd oss på såpebobleblåsing, fekk hoppa gjennom den «brennande» ringen, ballsjonglering, laga oss tryllestavar, ballongdans og øvd oss på ekte tryllekunster og korttriks. Ved å arbeida mot sirkusprosjektet vårt, får me undra oss over ulike meisterverk, prøvd ut nye aktivitetar og me går gjennom mange av fagområda frå rammeplanen  i barnehagen!

 

Sirkus er både gøy og lærerikt!

(...og kjem det sirkushestar til sirkuset vårt...?)