Yr.noYoutube

"Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv."
(Barn og barndom  - Rammeplan for barnehagen)

 

Mykje ver, mange turar og opplevingar og masse besøk. Noreg, Nederland, Belgia og Portugal - det har verkeleg vore eit internasjonalt miljø i barnehagen.

 

Joana var her i 5 veker og siste dag fekk me ei bok ho hadde laga som skildra opplevingane hennar i Villvettene. Den heng i garderoben og er vel verdt å lesa. Muito obrigada Joana!