Yr.noYoutube

Fokuset i førskulegruppa akkurat no er å skape gode opplevingar saman, gode relasjonar og øve oss på å samarbeide om ulike ting.

 

Me har det i allefall gøy saman - gruppa lever.