Yr.noYoutube

Me hadde kledd oss godt - det er tross alt november - pakka kassen med mat og kakao, funne fram redningsvestane og var klar for ein tur med Rasmus.

 

Førskulegruppa samlar på gode opplevingar - gode opplevingar vert større og betre når me har nokon å dele dei med.