Yr.noYoutube

Denne videoen dukka opp under oppryddinga av videoarkivet. Den vart laga til kommunen i samband med folkehelseprosjektet me var med på i fjor. Songen vart dikta til årstemaet vårt "Stord" - og bilda er både av gamal og ny dato.....