Yr.noYoutube

Ein villvettedag inneheld også praktiske gjeremål - i dag båtvask.