Yr.noYoutube

Spennande å trekke garn - og det var mykje fisk i garnet. Kanskje ikkje det me hadde håpa på. 16 store berggylter, 2 små torskar og to krabbar. 
Berggyltene gjekk i sjøen att, torskane i frysen (til teinemat) og krabbane gav me vekk til nokre studentar.