Yr.noYoutube

Me helser på og frakter lam hos Jens bonde.

Heldige var me som fekk sitte på i traktor etter arbeidet var gjort.