Yr.noYoutube

Barnehagen skal fremme læring

"I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring." (Rammeplan)

 

På ein kald dag er det godt å samle seg rundt bålpanna, ha varm drikke i koppen og nysteikte fiskekaker på brødskiva. Samtalane går lett og latteren sit laust. 

Ungane har vore med og laga ein butikk-/kjøkkendisk og i dag vart skilta laga og satt opp. Her vert det mykje kjekk leik :-) 

 

For å vere førebudd på fleire kalde dagar, er det også anna arbeid som må gjerast. Me veit av erfaring at me treng mykje ved til både lavvo-omnen og bålpanna i vinter, derfor rydda me i kjellaren og fekk hogd opp mykje opptenningsved av plankerestane me fann der. Ein villvette veit korleis ein skal handtera øksa!